Sipas njoftimin të BBC

Nëna Terezë do të bëhet E shenjtë Katolike në ceremoninë e katër shtatorit 2016,siç ka njoftuar Papa Francis.

Mother Teresa to be made Roman Catholic saint in ceremony on 4 September, Pope Francis announces

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.