Nata e bardhë

Një natë e bardhë
Kishte ardhur
Së bashku me të
Nga atje larg
Në afërsi
Se dashuria të të ngrohë
Dhe dimri nuk ka fare vend
Mes teje dhe meje

Advertisements

Posted by amurati

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s