Disa Harta etnografike të rajonit e shekullit XIX

rounded_corners

  1. Harta e rajonit me theks në Greqinë e vitit 1847. E punuar nga Ami Boué (Mars 16 1794 – Nëntor 21 1881),  gjeolog austrian, i lindur Hamburg, dhe ka pranuar edukimin e herëshëm të tijë aty dhe në Gjenevë si dhe Paris. Në këtë hartë shqiptarët janë ndarë edhe sipas fesë që kanë pasur në atë kohë  die-ethnographische-karte-von-ami-boue-1847
  2. Harta Mbishikimi etnografik i Orientit Evropian e përmbledhur nga Gjeografi 1876. https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Kiepertethnographische_ubersicht_des_europaischen_orients_-kiepert_heinrich_btv1b84913924
  3. Popullata e Turqisë evropiane e punuar nga Guillame Lejean, Otto Feliz Kanitz und de Karl von Czoernig-Czernhausen

die-ethnographische-karte-von-elisee-reclus-1876-by-lejean-kanitz-und-de-czoernik

  1. Die ethnographische Karte von Carl Sax (1877)die-ethnographische-karte-von-von-sax-1877
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s