About

Përshëndetje

Kjo është hapësira ime e ueb-it.

Past: Assistant Professor at WEKOnline, Albanian MOOC and EDUonGo
Studied: Bachelor of Science Software Development dhe Mechatronics and Robotics at UBT – Higher Education Institution

Këtu publikoj tema të ndryshme kryesisht në lidhje me teknologjinë informative.

https://ahmetmurati.wordpress.com

Kontakti:

ahmet.murati@live.com
https://www.facebook.com/ahmet.murati

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.