Buxheti ynë

Ne kur angazhojmë dikë në punë i rrimë te koka dhe e shohim si punon, të punojë mirë e mbajmë në punë, punon keq e largojmë. Gjithashtu edhe te puna e politikanëve njësoj është, tatimet, TV, akcizë etj, që i paguajmë krejt shkojnë në buxhet të shtetit. Buxheti është i shtetasve e jo i politikanëve. Ne i angazhojmë ata që mendojmë se do të administrojnë pasurinë tonë, buxhetin tonë, e nëse nuk e ruan, zhvillon më tutje atëherë edhe politikani duhet ndërruar sikurse punëtori i thjeshtë.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.