Këtu do të postohen shkrimet që kanë të bëjnë me ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën shqipe.