Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer

Në mësimin e dytë do të mësojmë për foljet ndihmëse në kohën e tashme. U drugoj lekciji ćemo naučiti pomoćnog glagola u nesavršenu vremenu. In the second lesson we are going to learn for auxiliary verbs in imperfect tense. Dans la secondair leçon, nous allons apprendre les verbes auxiliaires dans l’imperfait. In der zweitem Stunde […]

Read More Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer