Këtu do të postohen shkrimet që kanë të bëjnë me ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën shqipe.

Rezultatet e (pa)besueshëm

Me shkas të rezultateve nga testi i arritshmërisë – maturës ku rezultati në raport me lëndën e gjuhës shqipe dhe asaj angleze ishte i pafavorshëm. Problemi qëndron që këta fëmijë … Continue reading Rezultatet e (pa)besueshëm

Advertisements

Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer

Në mësimin e dytë do të mësojmë për foljet ndihmëse në kohën e tashme. U drugoj lekciji ćemo naučiti pomoćnog glagola u nesavršenu vremenu. In the second lesson, we are … Continue reading Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer