Category: Histori

Histori

Përkujtimi 1999

Para 18 vitesh, gjegjësisht më 18 mars 1999, terri informativ kishte mbuluar tërë Kosovën, gazetarët ishin turrur jashtë Kosovës përveç ca gazetarëve të huaj të ngatërruar aty këtu, ndërsa gazetarët grek ishin të lirë. Forcat milicore/ushtarake/paramilitare serbe kryenin krimet që tejkalonin madje edhe përmasat e Nazizmit.France's KFOR soldiers control the road near the Serbia-Kosovo border crossing in Brnjak

Gjithashtu popullata serbe e Kosovës gëzohej!? Gjithashtu edhe serbët e Serbisë. Në atë kohë, popullata serbe nuk mund ta perceptonte se pas një jave NATO do të fillonte fushatën që Jamie Shea e bënte për mrekulli punën e tij.

Dhe kështu popullata serbe e pa që nuk është më ajo që ishte. Dhe nga frika e paramenduar ajo iki pas forcave serbe që tërhiqeshin edhe pse askush nuk i ndoqi ata.

Burimet:
Imazh i adaptuar nga: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4c/3d/2f/4c3d2f29291847f4751a0dde7efa0015.jpg

Advertisements
Histori

Intervista Tiranë – Tokjo

Intervista Tiranë – Tokjo

Rastësisht isha te një internet kafe në Tiranë të re, dhe erdhën ca japonez.
Ata ishin duke folur në gjuhën e tyre, e kur u ndalën, unë po i pyes “Are you japanese?”
Ata mu përgjigjën “Yes”.
Pastaj një japoneze me emrin Yuko Yukoyama vazhdoi të më fliste e i tregova që jam nga Kosova dhe është hera e parë që takoj japonez.
E kur ia tregova emrin dhe mbiemrin më tha “Aha qenka i lehtë mbiemri yt, sepse e kam një mik atje në Japoni që e ka mbiemrin Murata”.

Pastaj, pas ca ditësh po më thotë eja një ditë te zyrja jonë se po na duhen punëtor.
Kur shkova aty ishte duke folur në telefon me atë gazetarin, kuptohet japonisht, dhe ndërkohë i ka treguar që jam aty.
e tani po më thotë “The journalist want’s to speak to you on the phone”
edhe i thash “OK”
e tani ma dha telefoni prej të flisja nga Tirana në Tokyo.

Fillimisht u prezantuam dhe filluam të flasim për gjendjen si ishte në Kosovë, duke thënë se përveç që luftohej në Kosovë, ishte dhe vrasja, përdhunimi e masakrimi i civilëve e cila kryhej si nga forcat paramilitare edhe ato ushtarake të Serbisë.  Pastaj, kam folur për mos efikasitetin e fushatës ajrore për ndalimin e gjërave të lartcekura. Një gjë tjetër që kam folur ka qenë që bazohesha në përvojën e luftës disavjeçare në Bosnje e Hercegovinë se atje bëheshin marrëveshje paqeje por mu në atë ditë ende pa përfunduar dita sulmet nga ana serbe vazhdonin. 
Kështu që pa praninë e forcave tokësore në Kosovë nuk do të ketë paqe të qëndrueshme. Këtë argumentim më është dashur ta bind sepse më bënte pyetje të ndryshme në lidhje me këtë operacion.

Kjo bisedë ka zgjatur rreth 33 minutë.

E pastaj pas një jave shkova dhurova gjak se duhej pasi që shumë të plagosur nga Kosova vinin.


The interview Tirana- Tokyo

Causally, I was in one cyber café at New Tirana, and in meantime, there came some from people from Japan.

They were talking in their Language, and when they stopped, I asked them “Are you Japanese?”

They replied to me “Yes”

Then a Japanese young lady named Yuko Yukoyama continued to speak to me and I told her that I am from Kosovo and it is my first time to meet Japanese people.

In addition, when I told her my name she replied to me “Aha your last name is very easy to me because I have a friend that has his last name Murata”

Then, after few days, she invited me to their office because they needed staff.

When I went there, she was talking on the phone with a journalist, it is implied in Japanese, and in the mean time, she told him about me.

Then she told me “The journalist want’s to speak to you on the phone”

In addition, I said “OK”

Then she passed me her phone to talk from Tirana to Tokyo

Initially, we represented ourselves and we began talking about how was the situation in Kosovo while telling except the fighting in Kosovo, there were present also killings, rape and massacres of civilians that carried by paramilitary and military Serbian forces. Then, I have talked about the inefficacy of air campaign to stop the aforementioned deeds. Another topic I have talked was I was taking into account the experience multi yearly war in Bosna and Herzegovina that there were peace records reached but on that day, still not finished the day, Serbian attacks continued.

Therefore, without the presence of ground troops in Kosovo there would not be a sustainable peace. About this reasoning, I had to convince because the journalist asked me various questions about this operation.

 This conversation through the phone lasted about 33 minutes.

 Moreover, late, after a week I donated blood because it needed due to the fact many injured people were coming from Kosovo.

Histori

Dita e qirinjëve kundër granatës së dorës; The Candle’s day against the hand grenade

Dita e qirinjëve kundër granatës së dorës

by Ahmet Murati on Saturday, September 24, 2011 at 10:36pm ·

Ishte një ditë e vonë e pranverës, sa kishim shkuar në shkollë por atë ditë në shkollë mësimi su mbajt. Aty kah ora 9:40 një grup prej shokëve të klasës jemi nisur kah qendra të pajisur me nga një qiri, një gotë dhe një fotografi të Nënës Terezë. Por, në fillim këto rekuizita proteste i mbanim në xhepat tanë për mos tu dukur para se të duheshin. Së pari dolëm vetëm të bredhnim duke mos u grupuar në grupe më të mëdha se tre persona pasi që ky ishte urdhër nga policia serbe.
Ca pamje nga protestat studentore në Gjilan.

This slideshow requires JavaScript.

Me ardhjen e kohës për tu mbajtur protesta ne i nxorrëm rekuizitat e nevojshme, ndezëm qirinjtë dhe mbanim në dorë fotografi të Nënës Terezë dhe ecëm tutje të grupuar përafërisht 70 persona të moshave të ndryshme. Ne ishim të parët që kishim dalur aty dhe se policia serbe nuk kishte pritur fare se do të dilnim. Kishim bërë një gjiro e gjysmë dhe teksa po arrinim në skajin ku do t’i mbushnim dy gjiro kemi parë që një masë e madhe njerëzish ishte mbledhur në atë skaj. Policia serbe kishte bërë një kordon që i ndalonte bashkëqytetarët të na bashkëngjiteshin në protestën e asaj dite. Në ato çaste një polic serb ka nxjerrë siguresën parësore të granatës së dorës dhe e mbante të shtrënguar fort për dore kështu që nuk e lëshonte atë të eksplodonte. Në atë çast një i ri, që fizikisht dukej se kishte ushtuar ushtrime fizike me muskujt të fuqishëm e shpërthen kordonin e policisë. Pas tij ishte një i moshuar me plis të bardhë e polici serb që ishte në vendin ku u thy kordoni ka fillluar ta godet me tërë fuqinë që kishte.

Plisi i bardhë

Plisi i bardhë

Në këto qaste të gjithë qytaterët e bllokuar kanë filluar ta gjuajnë policinë serbe me qirinjë sa që të gjithë policët u detyruan të tërhiqeshin dhe kështu e tërë qendra e qytetit tim u mbush sepse kishte ardhur koha që dhuna ishte bërë shumë e theksuar kudo në Kosovë dhe protestat ishin një nga mënyrat për të alarmuar tërë botën por për mua kjo ditë mbetet dita e qirinjëve se ata ishin që e detyruan policinë të tërhiqej. Si përfundim falenderoj të gjithë pjesëmarrësit e kësaj proteste që e bënë të jetë një kujtim i gjallë për ato qaste të paharrueshme.


The Candle’s day against the hand grenade

by Ahmet Murati on Saturday, September 24, 2011 at 10:36pm
It was a late spring day, as we have gone to the school but, in this day there was no classes at all. Around 9:40am a group of my friends from my class started to go toward the center of city equipped with a candle, am empty glass and a black and white picture of Mother Theresa at A4 format. But, in beginning these protest’s props were held in our pockets so they could not be seen before we needed them. Initially we started to roam but not grouping in large groups like less than four people in a group due to fact this was an order from Serbian Policemen.
Some picture from Student Protest in Gjilan.

This slideshow requires JavaScript.

According to the time that protest had to take place we pulled needed props, we light up our candles and we the picture of Mother Theresa holding in our hand we walked a bit in a group about 70 persons of all ages. We were the first one and Serbian policemen did not excepted we would protest. We had done a lap and half of our trajectory and then suddenly while we were approaching of one end of the protest’s trajectory we saw that there was a large group of people gathered behind a curtain of Serbian policemen to halt them to join to our protests on that day. On one moment a Serbian policemen that was not part of the curtain pulled a hand grenade and pulled the first fuse and he was holding the grenade by the second manual fuse so it would not explode right away. In that moment, a young guy, that was doing body building, with strong and large muscle,  broke up the Serbian policemen curtain. Behind him, there was an old man, he was in 70-ties, with white hat “Plis” and the Serbian policemen started to beat the old man with all his strenth.

Plisi i bardhë

Plisi i bardhë

 

In these moments the people who wanted to join to the protests have started to throw the candles into the direction of the policemen so they were forced to withdraw and thus entire center of the town was overcrowded with the protesters because the time has come so the violence was present at large every where in Kosovo and the protests were one of the ways to alarm the entire world but for me this day remains as the Day of Candles against against a hand grenade because the candles forced them to retreat. Finally, I do thank all participants of this protest that makes me to have a vivid memory for those unforgettable moments.