Some tasks in C++

In this tutorial, you would learn the beginning of programming using C++. We do talk here for various cycles including the Fibonacci series made through the do-while cycle. // Lesson1.cpp … Continue reading Some tasks in C++

Advertisements

Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike

Nëpër punë të ndryshme kam parë që ka pasur njerëz të kenë mosnjohuri në leximin e shkrimeve me alfabet cirilik. Tani e kam bërë këtë program që e kthen tekstin … Continue reading Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike

Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve

Në botën e tanishme shfrytëzimi i kompjuterëve është bërë më se i domosdoshëm në shumë aspekte të jetës saqë çdo moment e shfrytëzojmë kompjuterin për të kryer një pjesë të … Continue reading Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve