Telegrami i përbaltosur

Telegrami i përbaltosur Ta dërgova një telegram, por nga ty nuk mora asnjë lajm ku je tretur që aspak nuk bëzan cila valë deti të ka marrë e nuk di … Continue reading Telegrami i përbaltosur