Zu hause

Shtëpia

Përshëndetje

Kjo është hapësira ime e ueb-it.

Përvoja ime: Informatiker, Biomex GmbH;
Past: 
Studied: Bachelor of Science Software Development dhe Mechatronics and Robotics at UBT – Higher Education Institution

Këtu publikoj tema të ndryshme kryesisht në lidhje me teknologjinë informative.

https://ahmetmurati.com

Kontakti:

ahmet.murati@live.com
https://www.facebook.com/ahmet.murati

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.