E di; I know

E di

E di,
ishte një ditë energjike
plotë dhjetë km të ecura
dhe dita iku, mbrëmja erdhi
po, unë, s’u ndala
eca tutje
diçka më tërhiqte
të shkoja larg, jo nga vetja
po afër teje
eh, ç’rastësi
një dritë e fortë
mi gudulisi sytë
se sytë e saj flakëronin
e ai ndriçim mi hapi sytë
edhe n’pikë t’natës.

Ahmet Murati, 01:00 12 mars 2016

I know

I know
it was an energetic day
fix tenth km walked
and the day has gone, the evening came
but, me,  I did not stop,
walked further
something was pulling me
to go further away, but not from myself
but close to you
well, what a coincidence
a strong light beam
tickled my eyes
because her eyes were blazing
and this radiance
opened my eyes
even in the middle of the night
Ahmet Murati, 1:00 am, March 12th, 2016

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.