E theva; I broke

 

28 Djetor 2010 at 00:08am

E theva …
         Nga Ahmet Murati

E theva
Mbrëmjen e stolisur me margaritarët e hedhur
nëpër qoshet e dashurisë
të përpiluar për të parandaluar
çmenduritë të shfrenuara nëpër eklipset përrallor
të papërshkrueshme me fjalë
të pa ngjyrosshme me ngjyra
të pa përshkrueshme në forma
vërtiten në vetvetet
të përçara në nën stacione kënaqësie
ku ti dhe unë ishim udhëtarët e vetëm
që bredhnim pa u ndalur
u pamë nga një stacion në të tjerët
e s’u shkëputëm as në stuhitë që na rrahën
as në breshërin që na trazoi gjumin


I broke…
         By Ahmet Murati


I broke
the evening adorned with thrown pearls
around the corners of love
designed to prevent
rampant crazinesses through fabulous eclipses
unspeakable by words
uncoloredness by colors
indescribable in forms
they are crawled into itself
divided into sub-stations of satisfaction
where you and I were the only travelers
that wandered without stopping
we were seen from station to another one
and didn’t break up even the storms were hitting us
nor in the hail that disrupted our sleeping

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.