Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike

Nëpër punë të ndryshme kam parë që ka pasur njerëz të kenë mosnjohuri në leximin e shkrimeve me alfabet cirilik. Tani e kam bërë këtë program që e kthen tekstin nga shkronjat latine në ato cirilike si dhe anasjelltas.

Programin mund ta shkarkoni nga këtu: Text Converter

TextConverterV2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.