Kujdes kujt ia jep votën tuaj!

Vlera e votës:
 
Një votë i kushton buxhetit të shteti 
2’031.00 € * 12 muaj * 4 vite (mandati i plotë) = 97’488.00 €

160.00 € një mëditje nga mbledhjet * 18 mesatarisht mbledhje në vit * 4 = 11’520.00 €

97’488.00 € + 11’520.00 € = 109’008.00 €

Për kandidatët
5 kandidatë * 109’008.00 € = 545’040.00 €

Kështu që një votë e juaja vlen: 545’040.00 €

Pastaj, dëmet që mund të shkaktohen përgjatë mandatit katër vjeçar mund të jetë me vlerë miliardëshe

 
Pastaj, dëmet që mund të shkaktohen përgjatë mandatit katër vjeçar mund të jetë me vlerë miliardëshe
 
Rrjedhimisht, mendo mirë se kujt ia jep votën.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.