Më fal…; Sorry…

Më fal…

Më fal, duket …
të jetë gjëja më e vështirë
për tu thënë
Por, zonjë, më beso
të desha unë njëherë
por ajo kohë ka flutuar larg
Dhe më jo
Jo, jo, unë po ec tutje
me hapa gjigand
drejt vendeve
që ne duket t’i kemi anashkaluar
por “ne” tashmë është e zhdukur
në diçka të paprekshme
diçka boshe

I’m sorry…

Sorry, seems …
to be the hardest thing
to be said
But, lady, believe me
I loved you once
But that time flew away
And no more
No, no, I’m moving forward
With giant steps
Toward the places
We kinda missed them
But the “we” now it is disappeared
Into something non tangible
Something void

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.