Mendimet, Thoughts

Mendimet

Mendimet po fshehen
diku në shkurre,
por një kope ujqish me flokë të portokallta 
po bredhin përreth
kështu që mendimet janë mbërthyer aty 
gjersa një rrufe godet aty afër 
dhe ujqit e frikësuar ikin nga aty..

Thoughts

Thoughts are hiding
somewhere in the bush,
but there is wolf pack orange haired
wandering around
so the thoughts are stuck there
until a thunder hits nearby
and the scared wolfs run away.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.