Mësimi i gjuhës gjermane përmes disa Kanaleve në YouTube

Learn German with Anja

Zonja Anja ofron kurse gjuhe gjermane që nga niveli A1 deri në B1

Kanali i saj është ky në vijim

Kliko këtu për ta hapur Learn German with Anja

Easy German

Për ata që e dinë gjuhën angleze dhe duan ta mësojnë gjuhën gjermane, ky kanal në videot e tyre i publikojnë titrat në gjuhën gjermane dhe angleze si në rast që folësit bëjnë gabime gjatë të folurit në titra korrigjohet shkrimi në gjuhën gjermane. Mirëpo, këtu flasin me shpejtësi normale në gjuhën gjermane dhe ky kanal u rekomandohet pasi që e keni arritur B1.

Kliko këtu për ta hapur Easy German

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.