Nata e bardhë

Nata e bardhë

Një natë e bardhë
Kishte ardhur
Së bashku me të
Nga atje larg
Në afërsi
Se dashuria të të ngrohë
Dhe dimri nuk ka fare vend
Mes teje dhe meje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.