Për ty, For you

Për ty

Kam ikur kthinave e
laqeve të pakalueshëm
Të të gjeja ty
Ti që më kishe ikur
Duke ndjekur shkëlqimin e Hënës
E veshur në petkun e të Përhiturës
Por, dielli të solli mu këtu,
pranë shtëpisë së
ëndrrave të dashurisë

For you

I escaped the alcove and
the impassable traps
To find you
You who’d gone
Following the brightness of the moon
Dressed in the gray garb
But the sun brought you right here,
near the house of love dreams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.