Gjeokodimi i mbrapshtë

Gjeokodim i mbrapshtë me Google dhe Excel Posted on 02/09/2016 by amurati Ky tutorial i shkurtë do t’iu mundësojë se si të punoni me skedarët Excel direkt nga C# përmes librarisë interop të Excel që ofrohet nga Microsoft. Pastaj, në të shkruan edhe si të shkruhet në qeliza të dëshiruara të skedarit Excel. Gjithashtu, në këtë tutorial […]

Read More Gjeokodimi i mbrapshtë

Closest Aid

The web app is donin PhP 7.0 and there is an Andorid app for version Android 6. It shows the location of the Ambulances, drugstores and other health institutions and it shows the distance between the laptop/phone and the institution. http://www.closestaid.com/

Read More Closest Aid