Nëse i keni harruar fjalëkalimin e ruajtur në Chrome

Nëse i keni të ruajtura kredencialet e ueb faqeve atëherë dhe keni harruar fjalëkaliminin e kompjuterit si dhe fjalëkalimet në Chrome janë të enkriptuara. Programi i punuar në gjuhën python versioni 3.0 së pari i mbyll të gjitha instancat Chrome dhe pastaj i liston kredencialet e tua.

Që ta ekzekutoni këtë program së pari duhet ta keni të instaluar Python 3.0 e pastaj ta ekzekutoni atë me “python chrome-decrypter.py”

https://github.com/muratia/chrome-decrypter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.