IT Security

Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve

Në botën e tanishme shfrytëzimi i kompjuterëve është bërë më se i domosdoshëm në shumë aspekte të jetës saqë çdo moment e shfrytëzojmë kompjuterin për të kryer një pjesë të madhe të punëve ditore. Të lidhurit e kompjuterit me botën e internetit, që ofron një mori të mirash, por edhe një mori të këqijash, hap edhe një portë për infiltrimin e softuerëve keqbërës, që me aktivitetet e tyre të ndryshme për nga natyra e të punuar pengojnë në punën normale të kompjuterit tuaj.

MaxPixel.freegreatpicture.com-It-Security-Cyber-Security-Computer-Security-1784985

Softuerët keqbërës janë të dizajnuar në mënyrë që të punojnë në mënyrë të fshehtë pa u diktuar nga përdoruesi i zakonshëm i kompjuterit. Disa programe keqbërëse në një moment të caktuar nga vet zhvilluesi i tyre aktivizohen dhe bllokojnë punën e kompjuterit. Disa të tjerë e zënë hapësirën e diskut dhe në këtë mënyrë ia zvogëlojnë mundësitë e kompjuterit të punojë si duhet, pasi që një pjesë goxha e madhe në sistemin operativ të Microsoft e përdor si pagefile.sys. Kjo është një memorie punuese dytësore, pasi që memorie punuese parësore është RAM memoria. Kjo memorie përdoret pasi që ta hapni një program të punoni me të, të mbaroni punë me të tani ta mbyllni. Programi në fakt në mbyllet në tërësi por bartet nga RAM memoria në pagefile.sys, pastaj po të ndodh ta hapni për së dyti programin e njëjtë ai do të ekzekutohet më lehtë. E këto programe keqbërëse e zvogëlojnë hapësirën e gatshme kështu që ky pagesfile.sys zvogëlohet dhe në këtë mënyrë kompjuteri punën më ngadalë. Disa programe tjera keqbërëse e ngarkojnë shumë procesorin sa që rëndohet shumë puna. Disa virus janë të specializuar në atë mënyrë që të shpërndahen në tërë rrjetin e brendshëm kështu është më problem heqja e viruseve të tillë.

  • Viruset kompjuterik
  • Krimbat (Worms),
  • Kuajt e Trojës (trojan horses),
  • Vjedhësit e informatave (spyware),
  • Reklama të pandershme (dishonest adware),
  • Vepra dhe vegla kriminale (crimeware) si dhe
  • Vegla rrënjësore (Rootkits)
  • Veglat Ransomware – përfitim ilegal

Virusët kompjuterik

Virusët kompjuterik i hasim kudo, ata zakonisht vijnë si bashkëngjitje në postat elektronike (e-mail), pastaj në pajisjet memorie të largueshme siç mund të jenë CD, DVD, BluRay Disk, USB memorie etj. Në kohërat e hershme disketat kanë qenë burim kryesor i viruseve ndërsa tash janë të paraqitura shumë burime të mundshme të viruseve. Gjatë historisë ka pasur virus të ndryshëm që kanë shërbyer për të kryer vepra të ndryshme që nga bllokimi i sektorit nismëtar – boot sektor deri te fshirja e të gjithë skedarëve që gjenden në disk por jo nëse në diskun e fortë ju keni disa particione – virusët e tillë i fshijnë shënimet veç në particionin e parë.

Krimbat (Worms)

Krimbat janë programe keqbërëse që e zënë hapësirën e diskut si dhe në disa raste janë edhe mass mailer që i marrin të gjitha adresat nga kompjuteri jua dhe i dërgohet një kopje. Rëndom në MSN Messenger, Outlook Express si dhe Outlook kanë shprehur aktivitetin e tyre këto programe keqbërëse pasi që përmes këtyre programeve kryesisht janë shpërndarë, por ka raste që edhe përmes mediumeve tjera të shpërndahen kryesisht me anë të USB memorieve që përmes një skedari të quajtur autorun.inf e ekzekuton virusin dhe krimbin etj.

Kuajt e trojës (trojan horses)

Kuajt e Trojës (trojan horses) – janë programe keqbërëse por puna e tyre e vetme është që pasi që të instalohen në kompjuterin tuaj të hap një port ku personi që e ka dërguar atë të merr kontrollin mbi kompjuterin tuaj. Pastaj, keqbërësi mund të instalojë çfarëdo programe në kompjuterin tuaj e për disa do të flasim më vonë. Eliminimi i këtyre programeve kërkon aftësi të nivelit të lartë pasi që nuk mjafton thjeshtë të hiqet programi keqbërës por edhe mbyllja e portit(eve) që ky program keqbërës mund t’i ketë hapur fillimisht.

Vjedhësit e informatave (spyware)

Vjedhësit e informatave (spyware)– janë programe keqbërëse me efekt në aspektin financiar sidomos për ata persona që bëjnë transaksione bankare. Nëse kompjuteri juaj është i infektuar me të paktën një vjedhës të informatave atëherë nofka dhe fjalëkalimi që përdorni për tu kyçur në ueb faqe të ndryshe për shit-blerje siç është ebay.com. Ky program është i dizajnuar t’i mbledhë të dhënat e bankave në mënyrë që personi që ua ka dërguar të mund të merr para nga llogarit tuaja bankare.

Reklama të pandershme (dishonest adware)

Reklama të pandershme (dishonest adware janë programe që kur bleni një tufë të softuerëve, ju vijnë edhe reklama për programe tjera që nuk iu interesojnë. Nga zhvilluesit kjo shikohet si një mënyrë për shpagimin e punës së tyre duke reklamuar programet e tyre në këtë mënyrë.

Vepra dhe vegla kriminale – Crimeware

Vepra dhe vegla kriminale, këtu përfshihen të gjitha programet keqbërëse që merren me vjedhjen e informatave me anë të keylogger (program për regjistrimin shtypjeve te tasteve në tastierë), me anë të të cilëve zakonisht te postat elektronike (e-mail) vidhet nofka dhe fjalëkalimi për qëllime të caktuara siç mund të jenë presione morale, ekonomike dhe politike, shantazhe, përftimi i fjalëkalimeve nga memoria e përkohshme e sistemit etj. Me një fjalë të gjitha këto veprime janë të sanksionueshme me ligj.

Vegla rrënjësore (Rootkits)

Veglat rrënjësore – këto programe keqbërëse instalohen në kompjuterit tuaj pas hapjes së portit nga ana e kuajve të Trojës dhe shërbejnë për marrjen e funksionalitetit administrativ të kompjuterit në largësi, që do të thotë që keqbërësi mund të jetë në anën tjetër të botës dhe ta ketë kontrollin në nivel administrativ të kompjuterit tuaj. Në këtë mënyrë ai/ajo mund të bëjë çfarë të dojë në kompjuterin tuaj dhe ju nuk mund ta vëreni fare punën e tij.

Veglat Ransomware – përfitim ilegal

Veglat ransomware – përfitim ilegal, janë programe keqbërëse që zakonisht merren përmes bashkëngjitjes në postën elektronike apo përmes klikimit në vjegëza që në mënyrë direkte e shkarkon programin keqbërës. Programi funksionalitetin e tij e ka të tillë që i enkripton skedarët e kompjuterit dhe tani kërkohet që të paguhet një shumë e caktuar kryesisht me monedha virtuale siç është Bitcoin. Por, edhe nëse kryhet pagesa e tarifës së kërkuar nuk të garantohet se mund t’i rikthesh të dhënat e tua që janë të enkriptuara.

Kështu që për tu mbrojtur nga këto të këqija ne duhet që çdo kompjuter ta pajisim me programe për mbrojtje nga virusët si dhe të pajisur me murin e zjarrtë (Firewall). Si sisteme më të sigurta paraqiten ato programe që janë të integruara edhe si Firewall edhe si Antivirus. Këto programe na mbrojnë edhe nga sulmet e hakerëve të ndryshëm si dhe bëjnë mbrojtje ndaj infektimit të kompjuterit tuaj me anë të USB Memorieve. Gjithashtu është e rëndësishme që përditësimi i sistemit operativ si dhe i sistemeve të sigurisë të jetë në nivel të lartë pasi që në këtë mënyrë eliminohen disa lëshime të mundshem në pjesë të ndryshme të sistemeve operative që i kemi në dispozicion.

Lajme

Prezantimi i Tesla Semi Truck dhe Roadster

DOz0e8yX4AAPkvE

Tesla Roadster

Tesla Roadster ka pako bateri 200kwh dhe me të mund të arrijë ta përshkruaj distancën prej 1000 km ose 620 milje. Musk deklaron që kjo veturë mund ta arrijë nga zero në 100 kmh në 2 seconda përkatësisht nga zero në 60 milje në 1,9 sekonda.

roadster_interior

Enterieri i Roadster

 

 

semi_interior_overview

Pajma e enterierit të kamionit

 

Kamioni i Tesla Semi është në gjendje t’i bëjë 804.672 km (500 milje) me një mbushje të vetme të plotë. Ai mund ta arrijë shpejtësinë 100 kmh brenda 6 sekonda, në pjerrtësi 5% shkon deri në  100 kmh, 63 mph. Kamioni e ka aftësinë e konvejerit dhe me të ulen shumë shpenzimet. Prodhimi i kamionit Tesla Semi do të fillojë nga 2018.

Letërsi

Sometimes

Sometimes

Sometimes we try too hard,
Sometimes, we grasp a bit
And return a lot
But love cannot be quantified
So, people lie to themselves
Because there isn’t love
that makes people hate others
There something wrong
People ain’t often sober but
they think differently
No time to lose, for hate
Our heart is made to love
And to be loved

Computers

Live mail issue with Outlook

Recently, I have had a major issue with MS Office 2016 Live mail account. It stopped receiving emails while sending emails was not a problem at all. I had to use Web interface of Live mail. There were several drawbacks because the free Web interface lacks some of the features that are found in MS Outlook Windows app.

I tried to see if the account settings were fine, there were no changes as before of October 10th, 2017. But, aftermath it kept saying that no new emails are present. But in the Live Mail Web interface, there were new emails contained. Thus, it made me think what has happened.

I have tried to do compacting the account, repairing, changing the IMAP from
imap-mail.outlook.com, I tweaked the port but no luck, then I ran into one page:

https://answers.microsoft.com/en-us/windowslive/forum/livemail-email-send/windows-live-mail-and-outlook-mail/6edb5ba6-f9f2-40fd-80a1-fc23cc6fbfe0

And it was recommended to use outlook.office365.com but, still, I could not get the emails, except that on November 2nd, 2017, I received the only couple of emails despite in Live mail Web Interface there were new emails.

On the November 6th, 2017, I decided to go to a radical solution. I deleted the account from the MS Outlook and later I have added it again and I set the parameters Receive imap-mail.outlook.com and Send smtp-mail.outlook.com and then EUREKA I did get all emails.

Computers

Thinking out of the box

Back in 2007, I have worked in one company and we had to go to a restaurant to install our application. When went there I saw that the restaurant was a rotational restaurant. We installed the NCR Point of Sale and then we installed the receipt printer at the counter so it could print the receipt or invoice.

7198wht

NCR Thermal printer NCR 7197

Then we had to install another receipt printer in the kitchen. But to go the kitchen we had to send the cable to the center pole that was holding the restaurant and then to the kitchen. The total distance between the computer and the receipt printer was over 30 meters. The receipt printer could be connected by USB cable or COM port cable but since we had no Com port cable and limitation of the USB cable up to 10 meters according to the technical specification.

 

So, I came up with a quick fix, I told the other guys to go and buy a simple desktop computer and a 40 meters CAT4 network cable and a switch. Then we ran the network cable through the center pole to the kitchen, then I went to the kitchen and configured the desktop computer and I installed the receipt printer. Everyone else was skeptical that it could work but I have insisted that it works.

Then we ran the system, made an order for the kitchen and on the receipt printer of the kitchen the order was printed. So, since that time the orders for the kitchen were printed directly to the kitchen so there was no delay in the order.

Letërsi

Dikush ka thënë, Someone has said, Quelque’un à dit que

Dikush ka thënë që

“Do të të doja
Gjersa dashura të jetë e vdekur”
Por sot dashuira është me bateri fake
Çdo ditë, një dashuri do të mbytet
Çdo monent, një dashuri e re lind
Në një botë të humbur
Pa ty, pa mua, pa ne.

Someone said that

“I will love you
Until the love would be dead
But today love is with fake batteries
Every day, a love would be killed
Every moment, a new love is born
In a lost world
without you, without me, without us.

Quelque’un à dit que

“Je t’aimerai
Lorsque l’amour serait mort”
Mais aujourd’hui l’amour est avec fake batterie
Chaque jour, une amour serait tué
Chaque moment, une amour nouvelle est né
Dans une monde perdue
sans toi, sans moi, sans nous.

Computers

Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike

Nëpër punë të ndryshme kam parë që ka pasur njerëz të kenë mosnjohuri në leximin e shkrimeve me alfabet cirilik. Tani e kam bërë këtë program që e kthen tekstin nga shkronjat latine në ato cirilike si dhe anasjelltas.

Programin mund ta shkarkoni nga këtu: Text ConverterLatin_to_CyrillicCyrillic_to_latin

Lajme

Statistikat Preliminare e Zgjedhjeve Lokale për asambleistë Gjilan 2013 – 2017

Chart

Të dhënat e orës 00:58 datë 24 Tetor 2017

Siç vërehet nga votat të vlefshme kemi 1995 votues më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. LDK ka fituar 296 vota të reja, Vetëvendosja i ka fituar 3894 vota ndërsa PDK i ka humbur 3330 vota që nga Zgjedhjet Lokale të vitit 2013.
Statistikat e Zgjedhjeve Lokale 2013 - 2017_2

Të dhënat e orës 17:19:42  datë 23 tetor 2017Statistikat

Përshkrime - Itinerare

Udhëtimi MUC -> HAM

Ishte e planifikuar të nisej aeroplani më 10 shtator 2017 14:15, por nisja u shty për në 14:45 e më vonë në 14:50. Procesi i hyrjes në aeroplan filloi më 15:01. Unë hyra në aeroplan përmes hyrjes normale e shumica përmes hyrjes së shpejtë. Unë isha në aeroplan më 15:03 dhe në pjesën e fundme ende nuk kishte ardhur askush. E pata mundësinë ta vëja çantën e laptopit në vendin e bagazhit sipër karrigeve. Dhe pastaj të tjerët filluan të dyndeshin një nga një duke strukur bagazhin e vet kudo që gjenin vend.

Aeroplani lëvizi nga vendi që nga ora 15:09. Në ora 15:10 aeroplani arriti në zonën e taksimit dhe në sekondat e fundit të orës 15:10 para se ora të të kalonte në 15:11 aeroplani e morri gjithë fuqinë e tij dhe nxitoi të merr flatrat dhe ngjitjej butësisht pa ndonjë telash. Më tutje ishin ca turbulenca të buta por herë pas here tundja bëhej herë pas here shumë e theksuar. Tani jemi diku mbi retë dhe copa copa tokë nga lartësia po vërehen. Tani kur po e shkruaj këtë përshkrim të itinerarit Mynih -> Hamburg të 10 shtatorit duket se aeroplani tashmë duket se ka filluar të zbresë dal nga dal. Dhe në të vërtetë pas 12 minutash aeroplani arriti afër aeroportit dhe e shikova orën shënonte 16:53 dhe më ora 17:25 dolëm nga aeroporti.