Stoqet e Tesla

Stoqet e Tesla do të ndahen në raport 1/5. Çka do të thotë kjo. Kush ka blerë tashmë stoqe të Tesla shuma e stoqeve di të ndahet në pesë pjesë. Për shembull kush e ka pasur 1 stok do t’iu bëhen 5 stoqe. Çka do të thotë kjo. Çmimi 1500+$ do të ndahet në pesë vende pra parimisht shuma e githmbarshme do të jetë 1500+ $ po si stok rreth 300 $.

Kjo jep mundësi të tjerëve të mund të blejnë edhe më shumë stoqe të kompanisë pasi që çmimi mbi 1500$ është shumë i paarritshëm.

Tesla Stock one Week
Tesla Stock one Week

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.