Stuhia në zemrën time. The storm in my heart

Stuhia e zemrës sime

Isha i keq
nuk mund ta duroja
I di, bëra keq
të të gënjeva
nuk mund ta mbaja veten
larg teje
Po, e di, të gënjeva ty
të thash se nuk të dua
por, sapo u ktheva në anën tjetër
lotët e mi fluturuan
si pikat e shiut në stuhi.
Stuhia e zemrës sime.

The storm in my heart

I used to be bad
I couldn’t bear it
I know, I did wrong
I lied to you
I couldn’t keep myself
Away from you
Yes, I know, I lied to you
I said, I don’t love you
But as I turned around
My tears flew
like raindrops in a storm
The storm in my heart.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.