Information about the diploma recognition process from Kosovo

First you need to consult KMK Anabin’s website.URL: Anabin KMK website Here you have to go and complete the form there and then send it to the email. You must … Continue reading Information about the diploma recognition process from Kosovo

Advertisements

Informata në lidhje me procesin e barasvlerësimit të diplomës nga Kosova

Së pari duhet të konsultoni faqen e Anabin kmk. URL:  https://anabin.kmk.org/anabin.html Këtu duhet të shkoni dhe ta plotësoni formularin aty e pastaj iu dërgohet në postën elektronike. Këtë dokument duhet … Continue reading Informata në lidhje me procesin e barasvlerësimit të diplomës nga Kosova