Votimi preliminar i LVV sipas komunave dhe listë e renditur

Komuna Përqindja
Gjilan 39.70%
Prishtinë 37.23%
Hani I Elezit 36.62%
Podujevë 34.39%
Ferizaj 34.34%
Kaçanik 34.25%
Mitrovicë e Jugut 33.70%
Vushtrri 32.98%
Viti 31.11%
Gjakovë 30.84%
Kamenicë 30.69%
Fushë Kosovë 29.30%
Shtime 27.48%
Prizren 26.31%
Obiliq 25.02%
Pejë 21.57%
Rahovec 21.29%
Lipjan 19.58%
Suharekë 16.71%
Malishevë 12.89%
Istog 12.88%
Gllogovc 11.06%
Dragash 11.03%
Novobërdë 10.88%
Kllokot 9.76%
Klinë 9.46%
Junik 8.53%
Skenderaj 7.04%
Deçan 6.35%
Shtërpcë 6.07%
Mitrovica E Veriut 5.69%
Mamushë 3.81%
Zubin Potok 2.69%
Graçanica 1.74%
Zveçan 1.20%
Leposaviq 0.88%
Ranilluk 0.25%
Partesh 0.24%
Ju faleminderit

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.